Kontakt
Søg
Sitemap
Print siden
Links
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
The Danish Dyslexia Association
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88
Mail: kontor@ordblind.org

CVR: 16741302

Lektier

Det er vigtigt at fastslå, at der skal være forskel på hjem og skole. Forældre skal ikke undervise deres børn i læsning og stavning. Forældre er ikke lærere; men selvfølgelig skal og vil de gøre alt for, at deres barn kommer til at læse. De skal hjælpe og støtte, hvor de kan, men de skal ikke overtage lærerens undervisning.

Hvis lærerne kræver, at barnet skal lave lektier i et omfang, det ikke er i stand til, må forældrene tale med lærerne om barnets reaktioner. En lærers arbejde er at undervise ethvert barn ud fra dets forudsætninger og hjælpe det til at yde sit bedste. Alle børn i 1. klasse bruger ikke samme skostørrelse, på samme måde forholder det sig med ordblinde børn. De er forskellige og indlærer på forskellige måder. Læreren må forberede tilpassede undervisningsoplæg til dem.

Det er vigtigt at få klar besked fra lærerne om, hvad de forventer, at barnet skal kunne til næste time eller næste dag. For eksempel kan forældre og barnets lærere bliver enige om, at barnet kun får en lille del af klassens lektie for. Denne del skal barnet arbejde grundigt med. Læreren kan så stille de samme krav til barnets præstation i dette stykke som til de andre i hele lektien.

Måske er det slet ikke nogen god ide at bruge kræfterne på at læse noget fra klassens læsebog. Den er måske alt for svær til barnet. I den situation skal man læse lektien højt og bede læreren om en lettere, men alderssvarende læsebog til læsetræning.

For at undgå at barnet mister helheden i den historie, som klassen arbejder med, bør læreren markere, hvor langt de andre i klassen skal læse. Forældre kan måske så læse resten af stykket højt for barnet. Forældre må hele tiden vurdere, hvor meget barnet kan klare. Rammer og faste aftaler om lektierne kan være en god ide. Lad barnet bestemme, hvornår I sætter jer sammen. Lav en aftale om, hvad I skal lave og i hvilken rækkefølge. Husk at holde pause, så der bliver tid til lidt frugt og andet godt.

Barnet har brug for støtte til at arbejde med lektierne. Barnet trives ved, at forældrene fremdrager og støtter alle de andre ting, som det er god til. Måske er det endda nogle gange vigtigere for barnet at lege med en kammerat end at læse lektier.

Forældre og barn - ordblind eller ej - kan ofte komme på kant med hinanden, når det gælder lektierne. Det ordblinde barn har hele dagen kæmpet med netop det, det har svært ved. Og nu er der lektier, der skal klares. I denne situation kan det være svært at være forældre. På den ene side ønsker man ikke at presse sit barn unødigt, og på den anden side vil man gerne gøre sit til, at barnet får den ekstra træning.

Det kan være meget gavnligt at læse efter skoletid, men forældrene må opmuntre barnet til selv at tage ansvar og indse, at det er nødvendigt. Forældre skal opfordre barnet til at forsøge selv, i stedet for "lad mig gøre det for dig"- indstilling.

Det er vigtigt, at lektiestunden bliver så hyggelig som muligt. Når teksten er læst, kan man eventuelt læse et stykke højt af en bog, eller måske kan man lave noget helt andet sammen, som begge parter synes er sjovt.