I dag lanceres www.ordblindhed.dk – hele Danmarks ordblindeportal. Ordblindhed.dk fungerer som en portal, hvor mennesker med ordblindhed, pårørende, fagfolk og virksomheder kan finde eller blive henvist til information om lovgivning, støttemuligheder, ordblindeundervisning mv. for mennesker med ordblindhed.

Udviklingen af ordblindhed.dk er sket i et samarbejde mellem Nota, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Socialstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Læs nyhed om lancering her: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/apr/200428-ny-portal-gaar-i-luften-ordblindheddk-skal-vaere-hele-danmarks-ordblindeportal

Besøg ordblindhed.dk her: www.ordblindhed.dk