Kontakt
Søg
Sitemap
Print siden
Links
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
The Danish Dyslexia Association
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88
Mail: kontor@ordblind.org

CVR: 16741302

KVIS

KVIS = Kvalitet i Specialundervisningen

Hvad er KVIS?
Børn og unge med behov for vidtgående specialundervisning skal fremover i langt højere grad end tidligere have mulighed for et undervisningstilbud så tæt ved hjem og skole som muligt. De skal så vidt muligt kunne fortsætte deres dagligdag i lokalsamfundets fællesskab, bibeholde fritidsinteresser og dermed vedligeholde deres venskaber.

Dette er de politiske intentioner bag ændringer i folkeskoleloven vedrørende den vidtgående specialundervisning, som Folketinget besluttede i maj 2000.

Lovændringen betød en ændring af opgavefordelingen mellem kommuner og amter, herunder en øget forpligtelse til gennem samarbejde og dialog at inddrage elever og forældre i beslutningerne.

Undervisningsministeriet har siden fulgt op på lovændringerne ved at nedsætte et centralt udvalg og regionale udvalg samt sætte et 3-årigt kvalitetsprogram i værk. Formålet hermed er at sikre en fortsat udvikling af kvaliteten i specialundervisningen, således at børn og unge med særlige behov og forudsætninger får et undervisningstilbud, der er optimalt for den enkelte.

KVIS-Portalen

http://ww1.kvis.org/

Denne IT portal er et styringsredskab, som gør det muligt hurtigt at få overblik, indgå i dialog samt udnytte andres erfaringer. Fra IT platformen udgår en række serviceydelser, som skal være med til at fremme kvaliteten i specialundervisningen.

Portalen består af en række 'metroer', hvor man kan klikke sig ind på de forskellige 'metrostationer'.

Metrolinjerne giver et overblik over programmets forskellige dele:
'Om KVIS' beskriver den politiske og faglige baggrund og målsætning. Linjerne 'Indikatorer', 'Temaer' og 'e-Learning' beskriver indhold og aktuelle problemstillinger, mens linjerne 'Regionale konsulenter', 'Udvalg', og 'e-Samarbejdsrum' beskriver den organisatoriske struktur, der skal få det hele til at lykkes i regionerne.

Alle metrolinjer starter i centrum af billedet, der hvor KVIS-logoet er placeret. Nye læsere opfordres til at følge metrolinjerne fra KVIS-logoet og udad, enten ved at klikke på den nærmeste station eller ved at klikke på det røde metrolinjenavn, men man kan klikke på alle stationer direkte.