It-hjælpemidler
Hjælpemiddelbasen
Kontakt
Søg
Sitemap
Print siden
Links
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
The Danish Dyslexia Association
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88
Mail: kontor@ordblind.org

CVR: 16741302

It-hjælpemidler

Teksten på denne side er udpluk fra bogen "Hjælpemidler til mennesker med ordblindhed", skrevet af Erik Arendal fra Hjælpemiddelinstituttet:

Computere generelt
Computeren stiller i sig selv store krav til ordblinde, idet en meget stor del af arbejdet på computere handler om læsning og/eller skrivning af tekst. Men udover anvendelsen af de senere omtalte hjælpemidler, hjælper en række standardprogrammer i væsentlig grad ordblindes arbejde med tekst og kommunikation på computeren.

Oplæsning af tekst
Næsten enhver tekst på computeren kan oplæses med syntetisk eller digital tale. Det gælder tekster i tekstbehandlingsprogrammer, email, og på Internettet. Forudsætningen er, at teksten er defineret som tekst - ikke som billede - idet tekst kan markeres og kopieres.

Skrivning af tekst
Der findes forskellige typer hjælpemidler, der kan støtte, når man skal skrive sin egen tekst - ordforslagsprogrammer, elektroniske ordbøger og stavekontroller.

Ordforslagsprogrammer
Ordforslagsprogrammer kan støtte i skriveprocessen og indeholder ordlister med forslag, der relaterer sig til det ord eller den sætning, man er i gang med at skrive.

Elektroniske ordbøger
Elektroniske ordbøger kan med stor fordel bruges af ordblinde, idet de flytter fokus fra en omstændig bladren rund i bøger.

Stavekontrol
Stavekontrol i tekstbehandlingsprogrammer er ofte en stor hjælp for ordblinde, idet de, afhængig af den ordblindes stavevanskeligheder, ofte kan foreslå korrekte ord.

Digitalisering af papirtekst
Bøger og andet papirbaseret materiale, kan skannes ind og omsættes til digital tekst. Det er vigtigt at være opmærksom på regler om ophavsret, idet ophavsretslovens prg. 17 kun giver tilladelse til indskanning af tekster til "mennesker der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst", hvilket også omfatter ordblinde.

Skannere fås efterhånden i mange afskygninger og bruges til at skanne papirtekster ind, så de bliver til digitale tekster.

Talegenkendelse
Udstyr, der gør det muligt at erstatte tastaturet og / eller musen med almindelig tale. Dictus er det første danske program, der giver dig mulighed for at lave breve og andre dokumenter bare ved at tale til PCen. Det kræver lidt øvelse at tale roligt med korrekt og tydelig udtale. Men herefter skrives teksten ved hjælp af talegenkendelse i MS-word, MS-Outlook eller andre MS-Windows programmer.

Du kan søge efter hjælpemidler i Hjælpemiddelbasen her på siden.

www.onmyway.dk kan du læse mere om det "at læse med ørerne".

På IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.it-borger.dk kan du også finde hjælp til, hvad du kan gøre, når du arbejder ved din computer.