Hvem skal vinde Ordblindeforeningens medlemspris DYNAMO 2021 

DYNAMO-prisen, som uddeles til en særlig person (som også er medlem af foreningen), er
medlemmernes pris til den person, som ifølge foreningens medlemmer har gjort noget helt særligt
for ordblinde-sagen. Enten ved at være den, som han eller hun er, eller fordi han/hun har gjort en
stor forskel for andre ved sit frivillige arbejde i foreningen.

Kriterier for at blive indstillet til prisen DYNAMO:

 • Prisen kan gives til et menneske med ordblindhed, som via hans eller hendes historie er en
  inspiration eller et forbillede for andre mennesker med ordblindhed.
 • Prisen kan også gives til en person, som har ydet en stor indsats via sit frivillige arbejde i
  foreningen, og hermed har gjort en stor forskel for ordblindesagen eller for foreningens
  medlemmer.
 • Kandidaten skal være medlem af foreningen på indstillingstidspunktet. Det er ikke muligt at
  indstille medlemmer af den siddende bestyrelse eller medlemmer, som er ansatte i
  foreningen.
 • Kandidaten indstilles af et medlem i foreningen.
  Hvem bestemmer, hvilken kandidat som skal vinde?
  Det er alene foreningens medlemmer, som bestemmer, hvem der vinder prisen blandt de
  indstillede kandidater. Så husk at stemme på din favorit!

2021-kandidater er:

 • Kandidat nr. 1, Clara Hasting Stenbek
 • Kandidat nr. 2, Maj Mortensen
 • Kandidat nr. 3, Johannes Anders
 • Kandidat nr. 4, Rikke T. Nielsen
 • Kandidat nr. 5, Lene Roholt Baasch

Kandidat nr. 1
Begrundelsen for indstilling af Clara Hasting Stenbek;
Hun er som person en fighter, der arbejder benhårdt for at nå sine mål, for hun lader sig ikke slå
ud. Selv da hun blev testet ordblind, så hun straks muligheden for at sætte sig ind i
hjælperedskaber for så hermed at kunne opnå sine mål. Den seje kamp gav bonus i udskolingen,
da hun steg i alle fag med 1 eller 2 mere i karakter. Det at acceptere sig selv og lade
ordblindheden blive en del af hende, gjorde at hun klarede afgangseksamen i sommers meget
imponerende, og heller ikke her lod sig slå ud da systemet gik ned under de skriftlige prøver App-writer og tekstanalyse, så hun i store dele af prøven ikke kunne benytte sine hjælperedskaber.
Det skal også nævnes, at op til eksamen havde Clara endda selv overskud til at hjælpe til i andre
klasser og klæde sine ordblinde medstuderende på til redskaber, da flere lærere ikke var
superbrugere på tekstanalyser.
Da hjælperedskaber gik ned til eksamen, var det i sig selv ret frustrerende, men Clara valgte at
kæmpe for at få belyst, hvad der blev taget fra de ordblinde til den eksamen. Hun gik til aviser og til
radioprogrammer som interviewede hende og ved at kæmpe en kamp. Ordblindeforeningen
støttede også op om denne kamp, og Pernille Rosenkrantz-Theil fik det med i sin politik og kom på
punkt. Man anerkendte denne problematik og tilgodeså at alle ordblinde kunne gå op til en ny
skriftlig eksamen, dog 4 måneder senere, som vi er i tvivl om, hvorvidt de vil kunne benytte.
Men kampen var det værd, alene for anerkendelsen samt den efterfølgende store opmærksomhed,
der har været på ordblindhed. Indstillet af Trine Stenbek.

Kandidat nr. 2
Begrundelsen for indstilling af Maj Mortensen;
Jeg vil gerne indstille Maj Mortensen til DYNAMO-prisen, da hun i mange år har været (og fortsat
er) en dreven og aktiv frivillig i foreningen. Maj har været med til at opstarte familiekolonien og står
nu for kolonien i Sønderjylland hvert år. Maj har nu kastet sin opmærksomhed på de voksne
ordblinde og arbejder kraftigt på at få oprettet et netværk for voksne ordblinde. Selvom Maj ikke
længere sidder i hovedbestyrelsen, er hun stadig en vigtig del af Ordblindeforeningen og det
frivillige arbejde i foreningen. Maj fortjener stor tak for sin store indsats på ordblindeområdet og i
særdeleshed for hendes frivillige arbejde i foreningen. Indstillet af Julie Kirkemann Riisby.

Kandidat nr. 3
Begrundelsen for indstilling af Johannes Anders;
Johannes er en ung mand på 18 år, der har haft en hård start på livet med mobning og store
udfordringer pga. hans ordblindhed. Han har blandt andet oplevet meget uretfærdig behandling fra
voksne i privatskole regi, som var af den overbevisning at ordblinde er dumme, og som trynede
dem ved kun at give dem lave karakterer og vægte dem lavere end de andre elever. Det gav ham
store ar på sjælen. Men hver gang Johannes har oplevet modgang, er han som en korkprop
kommet op til overfladen igen. Hver gang i en endnu stærkere udgave og med en fornyet ild i
sjælen. Han skiftede til en skole, der havde forståelse for ordblinde, og på trods af modgang og
skoleskift endte han med et meget højt gennemsnit i både 9. og 10. klasse. Det har givet ham
muligheden for at træde ind i en mesterlæreplads som lastvognsmekaniker, som han elsker, og
som han klarer med karakterer allerhøjest på skalaen. På grund af de ting han selv har været
udsat for, har han både i grundskolen og på efterskolen kæmpet for de ordblindes rettigheder og
krav på hjælpemidler. Han har støttet og hjulpet elever, der har det svært i skolen, og som har
svært ved at finde livsglæden i hverdagen, grundet deres udfordringer med ordblindhed.
Derudover gør han fortsat en stor indsats for at bryde med tabuet.
Johannes har skrevet om dele af sine oplevelser i Ordblindebladet tilbage i 2019, og han har udtalt
sig til avisen Information den. 20. oktober 2019 om de udfordringer, som ordblindhed har givet
ham. Ligesom han har deltaget på Ordblindeforeningens årsmøde i august 2019 – hvor han i en
alder af blot 16 år holdt et foredrag for foreningens frivillige om sine ordblinde-oplevelser.
Johannes er derfor et ægte forbillede for andre og bør på den baggrund modtage prisen for sin sejr
over dem, der tvivlede på hans evner og muligheder, grundet sin ordblindhed. Indstillet af Anne
Anders.

Kandidat nr. 4
Begrundelsen for indstilling af Rikke T. Nielsen;
Rikke har i mange år arbejdet for at børn/unge og voksne ordblinde skal modtage anerkendelse og
støtte = styrke i deres faglighed for der igennem at styrke deres selvtillid. Rikke er altid opdateret
med det sidste nye. Hun er i gang sætter og er altid i arbejdstøjet, deler gerne ud af sin viden, det
være sig til alle ordblinde, deres familier, fagpersoner eller det politiske system. Er altid villig til at
deltage i vores lokalkreds eller på vores kolonier. Indstillet af Lene Roholt Baasch.

Kandidat nr. 5
Begrundelsen for indstilling af Lene Roholt Baasch;
Jeg vil gerne indstille Lene for hendes store frivillige arbejde i Ordblindeforeningen. Lene har i
mange år været formand for Fyns-kredsen, hvor hun med sit store engagement har afholdt
aktiviteter for de fynske medlemmer. Hun har holdt oplæg om ordblindhed på universitetet, på
lærerseminariet mm. Lene har været med til at uddele penge fra et legat, vi havde til fynske
medlemmer, der har haft brug for støtte til køb af computer mm. Lene har i mange år været
formand for Koloniudvalget og har derudover i mange år stået for at arrangere koloni på
Nislevgaard i uge 30. Ligeledes har Lene i en årrække været med til at tegne retningen for
foreningen ved at være med i hovedbestyrelsen. Indstillet af Bente Kruse Steengaard.

Stem på din favorit!

Send en mail senest den 1. marts 2022 til anna@ordblind.org med navnet på den kandidat, som
du synes skal vinde Ordblindeforeningens medlemspris samt dit navn, medlemsnummer og tlf. nr.

Vi glæder os til at modtage din stemme.

Med venlig hilsen
Ordblindeforeningen