Hjælp til læse- og skriveteknologi på Hjælpemiddelbasen

Har du udfordringer med at læse eller skrive, kan læse- og skriveteknologi (LST) være relevant for dig.

LST er applikationer, som du kan anvende på din computer, tablet eller smartphone.

Læs mere om, hvilke LST applikationer der findes, og hvordan deres funktioner kan støtte dig dér, hvor du møder udfordringer i forbindelse med læsning eller skrivning.

Læs mere om læse- og skriveteknologi i Hjælpemiddelbasens nye guide: https://hmi-basen.dk/news.asp?newsid=11875&x_newstype=33

I guiden kan du kan læse om 4 grundlæggende LST-funktioner: oplæsningsfunktion, ordforslagsfunktion, talegenkendelsesfunktion og OCR-behandling.

Nogle applikationer indeholder flere LST-funktioner, mens andre kun har én LST-funktion. Det kan være udfordrende at få et overblik over, hvilke applikationer der indeholder hvad, og hvilke applikationer der fungerer sammen. Det kan derfor være relevant at søge råd og vejledning hos en fagperson, hos forhandleren eller i erfaringsfora.

I Hjælpemiddelbasen finder du applikationer med LST-funktioner under produktgrupperne Oplæsningshjælpemidler, Software til tekstbehandling, Talegenkendelsesprogrammer og OCR-programmer.

Socialstyrelsen den 21. april 2020, skrevet af Mathias Larsen