Fonde, der støtter Ordblindeforeningens projekter

Nyheder
Jascha fonden
Projektet, som varer 3 år, er blevet til i nært samarbejde mellem Jascha Fonden og Ordblindeforeningen.

Formålet med projektet er at understøtte, at ordblinde børn og unge har et godt selvværd under deres skolegang, men har samtidigt fokus på støtte og rådgivning til forældre og lærere på forskellig vis.

De ordblinde børn og unge må ikke opgive deres drømme som følge af manglende tro på egne evner og/eller den rette støtte fra skole og hjem. Projektet skal sikre, at ordblinde elever får den rette støtte fra forældre, skole og de enkelte faglærere, så de forlader skolen med højt selvværd og mod på at forfølge deres drømme.

Helt konkret fokuseres der i projektet på aktiviteter som skaber og formidler mere viden og vejledning til forældre og faglærere i Grundskolen med udgangspunkt i de ordblinde børn og unges egne erfaringer. Der skal skabes materiale, som kan bruges til at etablere et godt samarbejde med forældre og skole, så den ordblinde elev kan få den rette støtte og bevare eller genvinde troen på egen formåen. Materialet skal formidles via foreningens platform: http://www.ordblindeforeningen.dk

Sammen med udvalgte fagfolk of fonde, vil Ordblindeforeningen formidle en enkel og praktisk vejledning til forældre til ordblinde børn samt til fagfolk i Grundskolen. Via informationsvideoer vil vi formidle den opsamlede viden fra vores undersøgelser. Den endelige rapport fra vores undersøgelser vil blive gjort tilgængelig for alle og vil kunne ministerier, styrelser og uddannelsessteder i det fremadrettede arbejde.

Det nye materiale og vejledning vil blive udformet på en sådan måde, at det kan bruges i mange år frem, og materialet får et praktisk tilsnit, så alle kan sætte sig ind i det. Indsatsen vil derfor kunne gavne et stort antal af ordblinde, ikke kun i projekttiden, men også efter dens ophør. Det samme gør sig gældende for de optagede videoer, som vil kunne tilgås på foreningens hjemmeside.

Endelig skal indsatsen styrke foreningens forældrekorps og uddanne flere frivillige forældrerådgivere, til støtte og vejledning af de forældre, som har særligt behov for personlig rådgivning til deres ordblinde barns specifikke situation. Der vil indgå en særlig indsats med disse nye, frivillige rådgivere, med grobund for at danne netværksgrupper, så de gode erfaringer lever videre i foreningen efter projektindsatsens ophør.

Mennesker med ordblindhed har mulighed for at søge om hjælpe til computer med mere, hos Jascha fonden. Du kan læse mere om det mulighederne for hjælp her:

Salling fonden