/Ungelejr
Indlæser Begivenheder

Vi har glædet os hele året til at vi igen kan invitere vores dejlige DU – Dysleksi Ungdom medlemmer (16-30 år) til endnu en fantastisk ungelejr.

Vi har både planlagt fagligt indhold og så selvfølgelig noget sjov og ballade, så vi rigtigt kan lære hinanden at kende. Bl.a skal vi en tur til Odense, hvor vi i Escape Rooms skal løse opgaver og i kapløb med tiden få friheden tilbage.

Vi glæder os rigtig meget til at se eller gense jer og håber, at I vil være med til at gøre denne lejr til endnu et fantastisk og hyggeligt arrangement.

Lejeren er uden alkohol.

 

I forlængelse af ungelejren holder vi generalforsamling: 

Dato og tid: Søndag d. 10. november kl. 12.30-14.30

Sted: Danehofhytten, Kappendrup 25 B, 5500 Langeskov (ved Odense)

Dagsorden til generalforsamlingen 2019:

  1. Velkomst og valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetællere
  3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
  4. Orientering om kommende og andre medlemstilbud
  5. Behandling af indkomne forslag*
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Eventuelt

OBS: Husk tilmelding senest den 21. oktober 2019, hvis du ønsker stemmeret.

*) Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indsendt senest 20 dage før generalforsamlingen – dvs. den 21. oktober 2019.

Praktiske oplysninger:

Pris: Vi dækker kost og logi. Dog ikke transport og evt. lommepenge

Tilmeldingsfrist: 21. oktober 2019

Transport: Igen i år vil vi meget gerne have lov til at dele jeres telefon nr. og adresser med dem der skal med, så man evt. kan lave noget sammenkørsel. 

Deltagelse kræver et DU-Dysleksi Ungdoms medlemskab at deltage i Ungelejren/ generalforsamlingen.