Indlæser Begivenheder

Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark holder årsmøde Lørdag den 17. april 2021 fra kl. 12.00 – 16.00. På grund af Covid-19 og uvisheden om restriktionerne til den tid, så vil årsmødet kun blive afholdt online / live streaming.

Tilmeldingen til online mødet sker via eventkalenderen her på vores hjemmeside – Klik venligst på (+) tasten i højre hjørne og udfyld de oplysninger, som vi har brug for navn m.m.
Husk at du skal tilmelde 2 personer, hvis du har et familie medlemskab og ønsker at gøre brug af 2 stemmer. Du vælger 2 forskellige e-mail adresser og afslutter ved at trykke på Bekræft Deltager.

NB: Vores tilmeldingsformular fungerer desværre ikke med Google Chrome og Microsoft Edge Browser – prøv Internet Explorer eller ring på 3675 1088 og tast 1, hvis vi skal hjælpe med tilmeldingen.

Efter tilmeldingen modtager du en “billet” per mail, så du kan se at du er tilmeldt – der står en QR kode på denne billet – men den kan du se bort fra, den henviser blot til årsmøde opslaget. I vil få tilsendt et link per mail til live streamingen, når vi nærmer os.

Du kan også ringe på på telefon: 36 75 10 88 ved at taste 1, hvis du ønsker hjælp til selve tilmeldingen.

Ved familie medlemskab kan der tilmeldes 2 e-mailadresser, hvis der ønskes brug af begge stemmer. Når vi nærmer os udsender vi et link til de personer der har tilmeldt sig, dette link giver adgang til live streamingen og afstemningen. Det kræver ingen særlige programmer eller installationer at kunne være med i mødet. Har du praktiske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sekretariatet. Selve afstemningen vil foregå via mail under årsmødet.

Årsmødet:

Kl. 12.00 – 12.15 Velkomst
Kl. 12.15 – 12.30 Generalforsamling 2020
Kl. 12.30 – 12.35 Pause
Kl. 12.35 – 13.00 Underholdning ved Mads Marius
Kl. 13.00 – 13.05 Pause
Kl. 13.05 – 14.30 Generalforsamling 2021 (Årsberetning og regnskab for 2020)
Kl. 14.30 – 14.40 DYNAMO prisen uddeles
Kl. 14.40 – 14.45 Pause
Kl. 14.45 – 15.55 Fortsat generalforsamling 2021
Kl. 15.55 – 16.00 Tak for i dag

Dagsorden til generalforsamlingen for 2021:

1. Velkomst
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2020
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Orientering om det nuværende årsbudget
5. Fastsættelse af kontingenter fra medlemmer
6. Behandling af indkomne forslag *)

– Forslag 1                               fra Anders Bredsdorff vedr. kommunikation (orientering – er vedtaget)
– Forslag 2 + 3                        fra Birte Jensen vedr. 2 vedtægtsændringer
– Forslag 4 + 5                        fra Birte Jensen vedr. ansættelse af sekretariatschef og rådgiver
– Forslag 6 + 7                        fra Rasmus Lerbak fra Kreds Østjylland vedr. bestyrelsesmedlemmer m.m.
– Forslag 8                               fra Gitte Nielsen vedr. 1 vedtægtsændring
– Forslag 9                               fra Karina Thøgersen vedr. oprettelse af fagligt udvalg
– Forslag 10                             fra DU – Dysleksi Ungdom vedr. 1 vedtægtsændring

NB: De indkomne forslag vil blive lagt op på hjemmesiden efterfølgende.

7. Valg til bestyrelse:
– Formand (vælges for en 2 årige periode, fra 2021 – 2023)
– Næstformand (vælges for en 2 årige periode, fra 2021 – 2023)
– 2 bestyrelsesmedlemmer (vælges for en 2 årige periode, fra 2021 – 2023)

– Næstformand (vælges for en 1 årige periode, fra 2021-2022)
– 3 bestyrelsesmedlemmer (vælges for en 1 årige periode, fra 2021-2022)
– 2 suppleanter (vælges for en 1 årige periode, fra 2021-2022)
8. Eventuelt.

OBS: Husk at tilmelde dig senest den 27. marts 2021, hvis du er medlem og ønsker stemmeret.

Alle som stiller op til bestyrelsen bedes venligst oplyse, om deres kandidatur senest den 6. april 2021, sammen med en kort tekst om dem selv, og hvorfor de stiller op til Hovedbestyrelsen. Informationerne sendes til Sekretariatet på kontor@ordblind.org.

*) Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet vedr. generalforsamling 2021, skal være indsendt til sekretariatet senest 20 dage før årsmødet – dvs. den 27. marts 2021

De tilmeldte vil efterfølgende få tilsendt Årsberetningen fra 2019 og 2020, Årsregnskab fra 2019 og 2020 samt en liste over kandidater til bestyrelsen.

Spørgsmål til Årsberetning og regnskab sendes på mail til kontor@ordblind.org
Vi sender nærmere info ud vedr. de praktiske ting, når vi kommer tættere på årsmødet. I vil også modtage en oversigt over de opstillede kandidater til de forskellige bestyrelsesposter.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Go to Top