Indlæser Begivenheder

Skriv venligst deltager antal i den lille boks under Deltager, udfyld felterne og afslut med Bekræft Deltager.

Årsmødet:
Kl. 11.30-12.00 Vand og sandwich

Kl. 12.00-13.00 Indlæg ved Mads Marius

Kl. 13.00-14.00 Generalforsamling.

Kl. 14.00-14.15 Kaffepause med kage.

Kl. 14.15-17.00 Fortsat generalforsamling.

Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Velkomst.

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Orientering om det nuværende årsbudget.

5. Behandling af indkomne forslag. *)

6. Fastsættelse af kontingenter fra medlemmer.

7. Valg til bestyrelse.

På valg er 1 formand.

På valg er 1 næstformand.

På valg er 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er 2 suppleanter.

8. Eventuelt.

OBS: Husk at tilmelde dig senest den 20. september 2020, hvis du er medlem og ønsker stemmeret.

Alle som er interesseret i at stille op til formands- og/eller næstformandsposten opfordres til at meddele deres kandidatur forud for årsmødet til Sekretariatet på kontor@ordblind.org

*) Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indsendt til sekretariatet senest 20 dage før årsmødet – dvs. den 20. september 2020.

Af hensyn til bestilling af sandwich m.m., bedes man venligst give besked om man deltager.

Sted:

Nislevgård Efterskole
Nislevvej 11
5450 Otterup