DU - Dysleksi Ungdom
Bestyrelse
Generalforsamling
Årsberetninger
Referater af generalforsamlinger
Kontakt
Søg
Sitemap
Print siden
Links
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
The Danish Dyslexia Association
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88
Mail: kontor@ordblind.org

CVR: 16741302

Generalforsamling d. 11.11.2018


Tidspunkt: Fredag d. 9. november kl. 17 – søndag d. 11. november kl. 12.30 - 14.30
Sted: Danehofhytten, Kappendrupvej 25B, 5550 Langeskov (ved Odense)


Dagsorden til generalforsamlingen 2018:
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Valg af referent (jf. § 4. stk. 6) og stemmetællere
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
4. Orientering om kommende arrangementer og andre medlemstilbud
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Næstformand Rasmus Madsen (genopstiller)
Bestyrelsesmedlem Mathilde Balschmidt (genopstiller)
Suppleant Oliver Christiansen (genopstiller ikke)
Suppleant Line Olsen (genopstiller ikke)
7. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen 2018:
Forslag 1

Årsberetning 2018