DU – Dysleksi Ungdom

DU – Dysleksi Ungdom er en underafdeling af Ordblindeforeningen og har fokus på ordblinde i alderen 16-30 år.

Vil du gerne være frivillig i Dysleksi Ungdom? Klik herunder

DU hviler på. tre ben: Oplysning, det sociale, og hjælp og vejledning

  • Oplysning handler om, hvad det vil sige at være ung og ordblind i dagens Danmark.
  • Det sociale er mødet med andre DU-medlemmer.
  • Hjælp og vejledning fokuserer på at hjælpe og vejlede medlemmer.

DU – Dysleksi Ungdom afholder Ungelejr og generalforsamling hvert år enten i oktober eller november måned. På Ungelejren mødes medlemmerne, og indholdet er både socialt/hygge og faglige indslag såsom workshops om apps, læse- og skriveteknologier og sparring. Det er også på lejren, at den årlige generalforsamling finder sted.

Aktiviteter

DU arrangerer forskellige aktiviteter for at styrke både faglighed og det sociale sammenhold blandt medlemmer og tilbyder for eksempel:

  • Kurser
  • Uddannelseslinje
  • Ungelejr.

Kontakt Dysleksi Ungdom

Herunder finder du kontaktoplysninger på DUs bestyrelse. Derudover kan du finde vores årsberetninger og referater fra generalforsamlinger samt læse vores vedtægter.

I 2015 afholdt Ordblindeforeningen en ungelejr, som førte til, at der blev nedsat en tovholdergruppe, der skulle starte en ungeafdeling op.

I 2017 blev Dysleksi Ungdoms første generalforsamling afholdt.

Formand

Alma Kirkemann

4553866325

Alma@ordblind.org


Næstformand

Lea Hasselstrøm Jensen

lea.ung@ordblind.org


Næstformand

Jonas Thomsen Larsen

jonas.ung@ordblind.org


Bestyrelsesmedlem

Mikkel Trier Ejstrup

mte@ordblind.org


Bestyrelsesmedlem

Anna Elise Nielsen

anna.ung@ordblind.org


Suppleant

Johanne Kjær

johanne@ordblind.org


Suppleant

Posten er ikke besat

Generalforsamling holdes hvert år i oktober-november måned. På generalforsamlingen aflægges bestyrelsens årsberetning, og der er valg til DU – Dysleksi Ungdoms bestyrelse.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende, jf. vedtægterne:

1. Velkomst og valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
4. Orientering om kommende arrangementer og andre medlemstilbud
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Eventuelt.

Følg os på Facebook

Udvalg i DU

DU har en række forskellige udvalg for at kunne arbejde så effektivt som muligt og for at kunne skabe en masse spændende events, muligheder samt information til vores medlemmer. Udvalgene er:

  • Lejrudvalg
  • Online udvalg
  • Sociale medier udvalg
  • SUMH udvalg (Sammenslutningen af Unge Med Handicap)

Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH)

Dysleksi Ungdom er medlem af foreningen SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap). SUMHs vision er, at alle unge kan leve det ungdomsliv, de ønsker – uanset handicap, diagnoser og kroniske sygdomme.

I SUMH kan unge med handicap blive en del af et stærkt fællesskab. SUMH arbejder også politisk, og vi udvikler metoder og redskaber inden for alle ungdomslivets aspekter. Som en del af vores initiativ om oplysning er vi således stolte af at være medlem af SUMH, som varetager unge med handicaps interesser i samfundet.

DU og SUMH har et stærkt og godt samarbejde, hvor vi sammen oplyser og holder foredrag på uddannelsesinstitutioner om muligheder og barrierer for unge med handicap.