Repręsentant i DH Sorų

Kære medlemmer,

DH (Danske Handicaporganisationer) Sorø søger en repræsentant som er bosat i Sorø Kommune som har lyst til at være med i bestyrelsesarbejdet og som skal repræsentere Ordblindeforeningen med den erfaring, man kommer med.
Med det formål at støtte alle borgere i Sorø, som har et handicap.

Bestyrelsen orienteres jævnligt og der er et par møder om året, hvor forretningsudvalget håber at se så mange som muligt og hvor de enkelte medlemmer kan give deres besyv med.

De grupper, hvor der er det "daglige" arbejde, er forretningsudvalget (FU), der vælges på årsmødet i februar/marts og Handicaprådet, som vælges ifm kommunalvalget.

Men bestyrelsen kan altid henvende sig og være med i arbejdsgrupper og meget andet.

Det, der kræves for at være med i bestyrelsen (man skal ikke vælges ind) er 1) at man er bosat i Sorø Kommune 2) at man er medlem af "sin" forening 3) at foreningen har udpeget pgl. som sin repræsentant i DH Sorø og 4) naturligvis, at foreningen er med i Danske Handicaporganisationer.

Det er af stor værdi, at så mange af DH's medlemsforeninger er med i det lokale arbejde. Vi får større gennemslagskraft overfor Sorø Kommune, når vi har patientforeningerne bag os og vi i vores bestyrelse har mange typer medlemmer af begge køn og fra forskellige dele af samfundet.

Har du lyst til at være frivillig og kunne du tænke dig at være med til at arbejde for bedre forhold for borgere med et handicap.

Skriv til kontor@ordblind.org hvis du er interesseret i at blive repræsentant i DH Sorø og lidt om hvorfor og din baggrund, så vil det blive behandlet på det næste formandskabsmøde.

  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet