Kontakt
Søg
Sitemap
Print siden
Links
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
The Danish Dyslexia Association
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88
Mail: kontor@ordblind.org

CVR: 16741302

Den første læseundervisning

Inden for de sidste 30 år har forskningen fra forskellige områder givet os værdifuld viden om, hvordan vi lærer at læse, hvorfor læsning er vanskeligt for mange børn, og hvad man kan gøre. Den største dokumentation kommer fra forskning, der ser på sammenhængen mellem det talte sprogs udvikling og tilegnelsen af det skrevne sprog. Den viser, at læsning primært er en sproglig aktivitet. Læsning er ikke en funktion af menneskets hukommelse eller af simple visuelle færdigheder.

Selvom der ikke findes ét program eller én metode, som lærer alle elever at læse lige godt, så er forskere generelt enige om, at læseundervisningen bør indeholde bestemte elementer for at man får så mange med som muligt. Disse elementer skal kombineres med hinanden i en logisk rækkefølge, og i forhold til det som børnene har forudsætninger for at klare på det niveau af læseudviklingen, som de befinder sig på.

Elementer i en god begynderundervisning i læsning:
Fokusér på de store ideer: Fordi undervisningstiden er kostbar, er det nødvendigt at identificere nogle få "store ideer" i begynderundervisningen i læsning (i stedet for mange mindre ideer) og giv disse ideer høj undervisningsprioritet.
Fire store ideer:
  • fonemisk opmærksomhed og bogstavkendskab

  • alfabetisk forståelse – sammenhænge mellem lyd og bogstav

  • ordgenkendelse og automatisering

  • mundtlig udtryksfærdighed (lytte, tale og forstå)