De videregående uddannelser
Kontakt
Søg
Sitemap
Print siden
Links
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
The Danish Dyslexia Association
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88
Mail: kontor@ordblind.org

CVR: 16741302

De videregående uddannelser

Specialpædagogisk Støtte - SPS - til videregående uddannelse

SPS skal sikre, at studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse - herunder ordblind - kan gennemføre en videregående uddannelse på lige fod med andre.

Du kan søge om SPS på dit uddannelsessted, når du er optaget på uddannelsen. Uddannelsesstedet sender ansøgningen til Styrelsen, som træffer afgørelse i sagen. Uddannelsesstedet sørger for at skaffe den tildelte støtte.

Læs mere på www.spsu.dk

Generel vejledning
Undervisningsformerne på de videregående uddannelser er meget forskellige, lige fra laboratorieøvelser med meget få studerende til forelæsninger med flere hundrede tilhørere. Det er derfor nødvendigt, at den enkelte underviser afpasser sin undervisningspraksis efter den konkrete situation og den enkelte studerende.

Generelt kan underviseren
  • sørge for, at overheads mv. er tilgængelige i elektronisk form (gerne inden forelæsningen)

  • overholde pauser og tider

  • huske at læse højt, hvad der skrives på tavlen eller vises på projektoren

  • tale langsomt og tydeligt med front mod de studerende

  • udfærdige litteraturlister (gerne prioriterede) i god tid

  • spørge den studerende

De studerende med handicap må, som alle andre studerende, selv påtage sig ansvaret for egen læring. Det indebærer bl.a. at gøre medstuderende og lærere opmærksom på vanskelige forhold og særlige behov. Det er især påkrævet på uddannelser der sammensættes af valgfrie fag og i de tilfælde hvor undervisningen varetages af skiftende lærere.
Det er vigtigt, at du allerede, når du søger om optagelse på uddannelsen, gør opmærksom på, at du eventuelt vil få behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen. Dermed forbedres muligheden for, at du kan få din støtte til tiden.