Kontakt
Søg
Sitemap
Print siden
Links
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
The Danish Dyslexia Association
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88
Mail: kontor@ordblind.org

CVR: 16741302

De første skoleår

Hvad kan jeg gøre som forældre?

Det er vigtigt, at barnet bliver hjulpet, så snart der foreligger tegn på læse- og stavevanskeligheder. Hvis der er ordblindhed i familien, er det vigtigt at fortælle skolen om det, så tidligt som muligt.

Mange gange bliver forældrenes bekymring vakt, når barnet begynder i skolen og kommer hjem og siger: "Jeg er dum", "Jeg hader skolen, for jeg prøver og prøver, men jeg kan bare ikke læse", "Det nytter ikke, det bliver alligevel forkert" og "Jeg prøver virkelig, det gør jeg". Barnet føler sig ladt i stikken, forvirret og hjælpeløs.

Hvis forældrene opdager tegn på vanskeligheder, så er barnets børnehaveklasseleder eller barnets dansklærer den nærmeste samarbejdspartner. De fleste lærere vil forstå bekymringerne, og sammen kan man lægge en plan for undersøgelse af barnet. Der må ikke gå år, før barnet får hjælp.

Mange af de opgaver, som skolen lægger vægt på i den første læseindlæring, virker måske underlige for nogle børn. Barnet kommer måske hjem og siger: "Læreren siger at jeg skal høre efter lydene i 'ost', men der kommer da ikke nogen lyd ud af en ost".

Opgaven med at finde lyde i ord og kæde lydene sammen til ord er vanskelig for ordblinde børn - og så meget vigtigere er det, at pædagogikken tager hensyn hertil, så også ordblinde børn bliver opmærksomme på de lyde, der indgår i det talte sprog. I ordet "ost" indgår tre lyde nemlig "å", "s", "d".

Læsning er en færdighed, som udvikler sig over tid. Der findes ingen hurtig genvej til sikker og brugbar læsefærdighed.

Børn har forskellige forudsætninger for at lære. Ordblinde børn har behov for mange gentagelser og forklaringer og flere forskellige slags opgaver for at lære at læse. Skolen skal finde opgaver, der passer til dit barn, og forældrene skal være med til at skabe nogle gode rammer for barnets indlæring. Forældrene skal give barnet troen på, at de kan nå målet og støtte skolens arbejde - på den vej - og i det tempo og gangart, der passer til barnet.