Kredse

Som medlem af Ordblindeforeningen bliver du også medlem af en lokal kreds.

Find din lokale kreds herunder:

Hvis ikke der er en kreds i dit nærområde, så kontakt os på kontor@ordblind.org

kredse