Kontakt
Søg
Sitemap
Print siden
Links
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
The Danish Dyslexia Association
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88
Mail: kontor@ordblind.org

CVR: 16741302

At se vanskelighederne i øjnene

Der er fagfolk, der viger tilbage fra at stille diagnosen ordblind. Holdningen bygger ofte på den misforståelse, at ordblindhed er en uforanderlig og uhelbredelig sygdom.

Der er også lærere, som ikke har fået en tilstrækkelig uddannelse, så de bliver i stand til at opdage kendetegn ved de ordblinde børn. Læreren opdager måske ikke, at barnets reaktionsmåde ligger i, at det har en særlig sproglig vanskelighed at kæmpe med.

Det kan godt være, at ordet ordblind eller dyslektiker ikke bruges på den skole, hvor barnet går. Man bruger måske i stedet ordene "læsevanskeligheder" eller "indlæringsvanskeligheder".

En ordblind person har ikke vanskeligheder generelt med indlæring, men det har vanskeligheder specifikt i forhold til at læse og skrive, og specialundervisning kan komme på tale.

Selv mindre læsevanskeligheder kan have betydelig indflydelse på barnets liv i og uden for skolen.

Ordblindhed er et kendt og velbeskrevet fænomen med en baggrund, der ikke bør kaste skyldfølelse på forældrene. En afklaring af barnets vanskeligheder og benævnelse af vanskelighederne med navn giver ofte stor lettelse hos bekymrede forældre, som ofte har fornemmet, at der var noget galt og ikke har været i stand til at identificere problemet.

Det kan også være forældrene selv, der fornægter, at barnet har vanskeligheder. At fornægte et problem er en almindelig måde at reagere på: Hvis vi fornægter noget, behøver vi ikke at arbejde med det, for problemet eksisterer ikke. Barnet vil vokse sig fra læsevanskelighederne.

Men faktum er, at det sjældent sker. Hvis problemerne fornægtes og ignoreres, vil de med tiden blive langt vanskeligere at gøre noget ved - også de følelsesmæssige reaktioner. Barnet vil sidde tilbage med skyldfølelse og bebrejde sig selv.

Lyt til barnet og dets følelser. Når der er et problem, vil barnet have en måde at vise det på.