Årsmøde
Årsregnskab
Protokol
Årsberetning
Indsamlinger
Referater
Budget
Kontakt
Søg
Sitemap
Print siden
Links
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
The Danish Dyslexia Association
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88
Mail: kontor@ordblind.org

CVR: 16741302

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark holder årsmøde den 25. maj 2019

Lørdag den 25. maj 2019
Tidspunkt: kl. 11.30 – 16.00

Indlæg ved Stefan Pal - "Så stav da årdenligt".
Er stavetilegnelsen vanskeligere i dansk end i andre sprog, og kan teknologien hjælpe os?
Vi dykker ned i sprogets DNA og undersøger, hvordan og hvorfor
sprogets udvikling spænder ben for dansk sprogteknologi.

Hotel Park
Viaduktvej 28
5500 Middelfart

Dagsorden

Årsmødet
Kl. 11.30 - 12.00 Vand og sandwich
Kl. 12.00 - 13.00 Indlæg ved Stefan Pal - "Så stav da årdenligt".
Kl. 13.00 - 14.00 Generalforsamling.
Kl. 14.00 - 14.15 Kaffepause med kage.
Kl. 14.15 - 16.00 Fortsat generalforsamling.

Dagsorden til generalforsamlingen:
1. Velkomst
2. Aflæggelse af Hovedbestyrelsens årsberetning
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Orientering om det nuværende årsbudget
5. Behandling af indkomne forslag

Forslag fra Hovedbestyrelsen – se bilag 1 – Forslag 1-5
Forslag fra Bornholms Kredsbestyrelse - se bilag 2 – Forslag 6
Forslag fra Charlotte Kviesgaard og Jean Høst – se bilag 3 – Forslag 7-8

6. Fastsættelse af kontingenter fra medlemmer
7. Valg til Hovedbestyrelse.
På valg er formand
På valg er 1 næstformand.
På valg er 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er 2 suppleanter
8. Eventuelt

2015