HUSK tilmelding senest den 11. marts hvis man ønsker stemmeret samt har forslag

Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark holder årsmøde den 1. april 2017

NB: Årsregnskab og eventuelle forslag samt bestyrelsens årsberetning sendes senest 10 dage før årsmødet jævnfør foreningens vedtægter.

Lørdag den 1. april 2017
Tidspunkt: kl. 11.30 – 16.00

Strib Fritids- og Aktivitetscenter
Ny Billeshavevej 1-3
5500 Middelfart

Årsmødet
Kl. 11.30 - 12.00 Vand og sandwich
Kl. 12.00 - 13.00 Martin Schlegel Richardt, IT- og læsekonsulent på VUC Roskilde kommer og fortæller om ordblindhed, digitale hjælpemidler, undervisningen på VUC og hvordan man får SPS-støtte.
Kl. 13.00 - 14.00 Generalforsamling
Kl. 14.00 - 14.15 Kaffepause med kage
Kl. 14.15 - 16.00 Fortsat generalforsamling

Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent, referent samt stemmetællere
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
5. Orientering om det nuværende års budget
6. Behandling af indkomne forslag * )
7. Fastsættelse af kontingenter fra medlemmer til landsforeningen for næste regnskabsår
8. Valg til bestyrelsen:
Valg af formand - Formand Erik Kildegaard Rasmusen ønsker ikke genvalg
Valg af næstformand - Maj Mortensen genopstiller
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer - Birte Jensen genopstiller, Lene Baasch genopstiller
9. Evt.

Husk at tilmelde dig senest den. 11. marts, hvis du er medlem og ønsker stemmeret.
*) Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indsendt til sekretariatet senest 20 dage før årsmødet dvs. den 11. marts. Tilmelding til sekretariatet på kontor@ordblind.org eller på telefon:
36 75 10 88.

OBS: Af hensyn til bestilling af sandwich mm., bedes man venligst give besked om man deltager.

  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet