Undersøgelse vedr. adgang til SPS-støtte, herunder it-hjælpemidler ved diplom- eller masteruddannelse

Er du ordblind og har erfaring med at tage en diplom - eller masteruddannelse? Kender du til udfordringer mht. at få adgang til it-hjælpemidler? Så kan dine erfaringer bidrage til at forbedre vilkårene.
Danske Handicaporganisationer (DH) har fokus på efter- og videreuddannelse. DH vil undersøge muligheder for at få hjælpemidler (specialpædagogisk støtte, SPS) til en diplom- eller masteruddannelse. Hvis du som ordblind har erfaringer med at tage enten en diplomuddannelse eller masteruddannelse vil vi gerne høre fra dig. Send en mail til konsulent Karen Il Wol Knudsen, hvis DH må kontakte dig for at høre mere om dine erfaringer.
Mail: kwk@handicap.dk

Foto: Voksenskolen i Albertslund


  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet