Kursus i forældrerådgivning - 2018

- for nye frivillige rådgivere og bisiddere

OBS: Vi efterlyser flere tilmeldinger til kursus - især fra Nordjylland

I Ordblindeforeningen får vi mange henvendelser om muligheder og lovgivning for ordblinde på grundskoleområdet. Samtidig er der også et stigende antal henvendelser med ønske om at få en bisidder med til møder med skolen.

Vi er så heldige at have nogle dygtige frivillige rådgivere og bisiddere. Men vi kunne godt tænke os endnu flere samt at blive landsdækkende. Vi ønsker især at uddanne nye rådgivere i følgende lokalkredse: Vestsjælland, Storkøbenhavn, Midtsjælland, Sydjylland, Vestjylland, Viborg og Nordjylland. Kommer du fra en anden lokalkreds hører vi også gerne fra dig, og vil se på om der er frie pladser tilovers.

Om dig:
Vil du være med til at gøre en forskel for børn med ordblindhed? Er du enig i, at ordblindhed ikke skal være en hindring for at klare sig godt i skolen? Har du lyst til at hjælpe forældre i dialogen med skolen om at få den støtte, deres barn har behov for?
Så er det dig vi har brug for.

Kursets indhold:
• Lovgivning og retsinformation vedr. elever med ordblindhed i folkeskolen og frie grundskoler
• Rollen som rådgiver/bisidder

Vores forventning til dig:
• At du efter kurset er rådgiver i minimum ½ år
• At du kan stå til rådighed for foreningens medlemmer minimum 1 time pr. uge

Tid og sted:
Fredag d. 9.3.2018 kl. 18.00 – søndag 11.3.2018 kl. 13.00
Danhostel Vejle, Vardevej 485, 7100 Vejle

Transport, kost og logi dækkes af foreningen. Overnatning er i dobbeltværelse. Ønsker du enkeltværelse koster dette i alt 150 kr. Overnatning i enkeltværelse oplyses ved tilmelding.

Vi sørger selvfølgelig for en menu til glæde for ganen og et indhold til glæde for hovedet.

Tilmelding:
Skriv en mail til sekretariatet kontor@ordblind.org og beskriv:
- hvorfor du har lyst til at være frivillig rådgiver/bisidder
- hvad er baggrunden for din interesse
- hvor meget tid pr. uge/måned kan du ca. stå til rådighed
- oplys om du ønsker at sove i enkeltværelse

Frist for tilmelding til kurset og ansøgning 19. januar 2018.
Max. 25 pladser – efter først til mølle princippet.

Den endelige frivilliggruppe sammensættes med en bred repræsentation i baggrund og geografi.
Har du spørgsmål til kurserne, så kontakt sekretariatet:
kontor@ordblind.org eller på tlf. 36 75 10 88 mandag til fredag mellem kl. 10.00 - 15.00 (lukket onsdag).

Vi ser frem til at møde jer

Med venlig hilsen

Karen Hojer Bangert,
Konsulent i Ordblindeforeningen

  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet