Nyhedsbrev oktober 2017

Kære medlemmer,
I dette nyhedsbrev orienterer vi om foreningens aktiviteter, store som små.

DU – Dysleksi Ungdom har fået et logo
DU – Dysleksi Ungdom har fået et eget logo. Logoet er inspireret af en konkurrence tilbage i 2016, hvor deltagere på årets feriekoloni kom med forslag til et logo. Siden hen har DU-Dysleksi Ungdom arbejdet videre på ideerne og har nu fået deres eget logo. Julie Riisby, formand for DU – Dysleksi Ungdom fortæller: Da vi skulle have lavet et logo, tog vi udgangspunkt i hovedforeningens logo, men vi var ikke glade for bogen, da alt i dag foregår elektronisk. Det er derfor vi har høretelefonerne i logoet. De er der også for at symbolisere, at vi læser med ørene i stedet for øjnene. For at symbolisere vores tilknytning til foreningen, har vi valgt at holde logoet i samme farver som Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmarks logo.

Teenlejr
I weekenden fra d. 29.9 – 1.10 holdt Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark for første gang en lejr for foreningens unge medlemmer mellem 13 og 15 år. I alt 16 teens var afsted med 4 medlemmer af DU – Dysleksi Ungdom. Lejren fandt sted i en spejderhytte ved Odense – et dejligt sted med god mulighed for at komme ud i naturen og hygge sig sammen med andre unge ordblinde. Bl.a. har de unge spillet lasergame i skoven, selv lavet mad og hørt Emma Sabroe fra DU – Dysleksi Ungdom fortælle om sin ordblindhed. Lejren har været en stor succes, og vi håber på at kunne tilbyde en Teenlejr igen til næste år.

Ordblindeugen

Uge 40 var international ordblindeuge. Over hele landet kunne ordblinde og pårørende få inspiration og viden om de muligheder der er for usikre læsere og ordblinde. Der var tilbud til alle, uanset om man er barn, ung, voksen, forældre, fagperson eller blot nysgerrig. Vi takker alle som har bidraget eller deltaget i Ordblindeugen og ser frem til næste års festuge for mennesker med ordblindhed.

EDA

Den 6. – 8. oktober holdt EDA (Europen Dyslexia Association), sammenslutning af europæiske ordblindeforeninger, generalforsamling og efterårsseminar i München. Lars Sander, som sidder i EDA’s bestyrelse og Kirsten Weile, medlem af bestyrelsen og foreningens repræsentant i EDA deltog. I alt deltog repræsentanter fra 43 lande. Forskere fra USA og hele Europa kom og præsenterede deres forskning og den sidste nye viden om ordblindhed. Du kan læse mere om EDA her: http://www.eda-info.eu/

Møde med Socialministeren i Handicaporganisationernes Hus
Den 14. september havde Danske Handicaporganisationer og medlemsforeningerne besøg af børne- og socialminister Mai Mercado. Ordblindeforeningens næstformand Christian Bock deltog og fremlagde foreningens ønske om, at tildelingen af it-hjælpemidler bliver forenklet. Ministerbesøget udsprang af ministerens lovforslag om, at forbyde diskrimination af handicappede. Som noget nyt, får mennesker med handicap nu adgang til at klage, når de oplever forskelsbehandling. Den nye lov om diskriminationsforbud forventes at træde i kraft den 1. januar næste år. Mai Mercado har derudover fokus på den mangelfulde og ofte fejlagtige sagsbehandling indenfor socialområdet. På hendes initiativ, bliver der nu bliver offentliggjort en oversigt over antallet af sager, som kommunerne får omgjort i Ankelstyrelsen.

Ny arbejdsfordeling på kontoret
Siden december 2016 har Dorthe Andersen overtaget Ordblindeforeningens bogholderi. Dette har frigjort tid til andre opgaver på sekretariatet, og medarbejderne har fordelt opgaverne på ny, således at alle sekretær og administrative opgaver varetages af Nina L. Dohm og der er afsat tid til, at Karen H. Bangert bl.a. udvider antallet af foreningsaktiviteter. Se sekretariatets medarbejdere her: https://www.ordblindeforeningen.dk/sekretariatet.asp

Året 2018 er jubilæumsår
Året 2018 bliver et mærkeår for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark. Den 18. marts fylder foreningen 75 år. Bestyrelsen er godt i gang med at planlægge et udvidet årsmøde, som skal være med til at markere foreningens jubilæum. Vi håber, at rigtig mange medlemmer kommer og fejrer foreningen. Årsmødet finder sted den 7. april 2018.

I forbindelse med efterårsferien holder sekretariatet lukket den 18., 19. og 20. oktober.
Vi ønsker alle et godt efterår.

Mange venlige hilsner
Sekretariatet
Nina og Karen
  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet