Nyhedsbrev Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, juli 2017

Kære medlemmer,

I dette nyhedsbrev orienterer vi om foreningens aktiviteter, store som små.

Feriekoloni 2017

Der har været stor tilslutning til årets Feriekoloni, som finder sted i uge 30 på Nislevgård efterskole på Fyn. 25 familier deltager og vi glæder os til nogle hyggelige og lærerige dage sammen. Desværre har mange familier fået afslag på at kunne deltage, og vi arbejder derfor på, at få økonomi og frivillige nok til at kunne tilbyde to kolonier i 2018.

Ungelejr 2017 og generalforsamling DU - Dysleksi Ungdom
Også i år holder vi Ungelejr for medlemmer af DU-Dysleksi Ungdom (16 30 år). Ungelejren holdes i en spejderhytte tæt på Odense d. 27. 29. oktober. I forbindelse med lejren holder DU den første generalforsamling for sine medlemmer. Invitationen er sendt ud og de første tilmeldinger er modtaget.
Vi har dog stadig flere pladser. Så skynd dig at melde dig via tilmeldingsformularen.
Klik her for tilmelding
Er du kun interesseret i at deltage i generalforsamlingen bedes du kontakte Sekretariatet via mail: kontor@ordblind.org eller telefon: 3675 1088.

Teenlejr 2017
I år holder Ordblindeforeningen for første gang en Teenlejr for de 13 15 årige. Voksne medlemmer fra DU Dysleksi Ungdom er godt i gang med at planlægge lejren, og vi kan allerede nu fortælle, at den finder sted i en spejderhytte tæt på Odense i weekenden d. 29.9 1.10.2017. Sæt kryds i kalenderen. Vi sender en invitation ud til familiemedlemmer i starten af august.

Udvalg og repræsentationer
Bestyrelsen har ved sidste bestyrelsesmøde i juni valgt repræsentanter og gennemgået foreningens udvalg. Repræsentanter vælges til hvert førstkommende bestyrelsesmøde efter årsmødet eller løbende efter behov. For at komme med i et udvalg, bedes du kontakte udvalgets formand. For repræsentationer bedes du kontakte bestyrelsen via kontor@ordblind.org. Du finder en oversigt over repræsentationer og udvalg, herunder udvalgsformænd via foreningens hjemmeside:
Klik her

Nyt fra Arbejdsmarkedsudvalg

Efteråret nærmer sig, og Arbejdsmarkedsudvalget planlægger at deltage i forskellige messer og andre aktiviteter, som bl.a. finder sted i Ordblindeugen, uge 40. Igen i år holder Netværkslokomotivet i samarbejde med bl.a. Ordblindeforeningen Ordblindeløbet, der finder sted i Horsens. Derudover deltager Ordblindeforeningen i den landsdækkende Ordblindemesse i Middelfart d. 7. november. Ordblindeforeningen sender løbende invitationer ud til aktiviteter, som foreningen deltager i.

Nyt fra Politisk Udvalg
Politisk udvalg arbejder på, at retningslinjerne for bevilling af kvalificerende it bliver forenklede. Som det er nu bliver lovgivninger og bekendtgørelser vedtaget i 5 forskellige ministerier, der gør sig gældende alt afhængigt af, om man går i grundskole, på ungdomsuddannelse, videregående uddannelse, er i job, er jobsøgende etc.. Det kan være meget svært at gennemskue. Politisk udvalg ønsker derfor, at kvalificerende it søges ét sted og at disse følger borgeren uafhængigt af, hvilken myndighed eller sektor bevillingen hører under. Politisk udvalg har i den forbindelse i marts haft besøg af Mai Mercado, Børne- og socialminister og i juni af Troels Ravn, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og formand for Social-, Indenrigs- og Børneudvalget.

Nyt Økonomisystem
Vi er overgået til et nyt økonomisystem. I den forbindelse har vi fået tilknyttet en ekstern bogholder, Dorthe Andersen, som hjælper os med at bogføre og sende fakturaer ud. Det betyder bl.a. at fakturaer og erindringsskrivelser vedr. medlemskaber m.m. sendes ud på en ny måde. Økonomisystemet er ved at komme op og køre, men der kan forekomme fejl, som vi løbende justerer, og vi håber på jeres forståelse.

Ordblindebladet
Vi er altid interesseret i artikler eller information om aktiviteter og begivenheder som vedrører ordblindeområdet. Der er mulighed for løbende at sende artikler mv. til redaktionssekretær Nina L. Dohm på nina@ordblind.org. Bemærk, at frist for indlevering af indlæg til næstkommende blad findes i seneste Ordblindeblad på side 3. Frist for indlevering af indlæg til blad 3/2017 er den 7. juli. Frist for indlevering af indlæg til blad 4/2017 er den 6. oktober. Det er muligt at annoncere i Ordblindebladet. Se info - klik her.

Ordblindeforeningens frivillige rådgivere:
Foreningen har nu omkring 40 engagerede og dygtige forældrerådgivere fordelt over hele landet. Rådgiverne er typisk selv forældre til ordblinde børn, er selv ordblinde eller har en faglig interesse i ordblindhed. Rådgiverne har været på kursus i bl.a. folkeskoleloven, men er ikke eksperter. Derimod er de ildsjæle som synes, at ordblindhed ikke skal være en forhindring. Medlemmer af foreningen har mulighed for sparring og vejledning om ordblindhed i grundskolen. I nogle tilfælde deltager rådgiverne også som bisiddere ved møder på skolen. Find kontaktoplysninger på foreningens rådgivere her: Klik her.

Bemærk, at rådgiverne som alle andre holder ferie og derfor kan være svære at træffe.

Sekretariatet holder ferielukket i uge 28, 29 og 30.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen

Nina og Karen


  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet