Ny analyse af ordblindetesten og ny vejledning til prøver på særlige vilkår

Nyhedsbrev November 2017

Ny analyse af den nationale ordblindetest

I dag udkom Undervisningsministeriets analyse og notat vedr. udbredelsen af Ordblindetesten. Resultatet peger på, at alle kommuner har taget testen til sig og at ca. 8 % af alle folkeskoleelever har gennemført testen siden den udkom i februar 2015. 65 % af de testede elever viser sig at være ordblinde. Undersøgelsen viser dog kun brugen af den nationale ordblindetest. Rapporten viser således ikke de elever, som er blevet testet med andre tests, som kan afdække ordblindhed. Ordblindeforeningen opfordrer til, at folkeskoler bruger den nationale ordblindetest, idet den giver mulighed for en mere ensartet testning på tværs af uddannelser og at denne test anvendes som dokumentation i det videre uddannelsesforløb. Den nationale ordblindetest er forudsætning for, at der må anvendes ordforslagsprogrammer til retskrivningsprøven i 9. klasse. Samtidig skal det bemærkes, at der kan være omstændigheder der gør, at der må anvendes andre testformer end den nationale ordblindetest. Vi opfordrer kraftigt skoler til, at der ved diagnosticeret ordblindhed eller fonologiske vanskeligheder foretages yderligere læse/skriveprøver, som kan tydeliggøre de specifikke vanskeligheder.

Find analysen af den nationale ordblindetest her:

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/nov/171124-8-procent-af-eleverne-i-folkeskolen-har-gennemfoert-den-nationale-ordblindetest

Analyser peger derudover på, at mange elever først testes sent i folkeskolen og en del elever endda først når de kommer på ungdomsuddannelse. Det er et kæmpe problem, fordi disse elever er bagud i forhold til egne forudsætninger og kompetencer. Nogle elever fravælger måske en ungdomsuddannelse, simpelthen fordi de ikke er blevet opdaget i folkeskolen, fået denne rette indsats og lært at kompensere for deres ordblindhed.

Ordblindeforeningen ønsker, at flere ordblinde opdages tidligt og at alle uanset om de er ordblinde eller er fonologisk usikre får den indsats som er nødvendig for, at alle elever kan udnytte deres fulde faglige potentiale og få den uddannelse de har lyst og kompetencer til.

Ny udgave af vejledning for prøve under særlige vilkår

Den 9. november 2017 udkom en ny udgave af vejledningen ’Prøve på særlige vilkår og fritagelse’. Du kan finde den nye vejledning her: https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser.
Vi er meget positive over, at det af den nye vejledning, i Bilag 2 fremgår, at hjælpemidler forud for eksamen skal være afprøvet, så skolen sikrer sig, at disse virker ved eksamen. Ligeledes er vi glade for, at forsøgsordningen mht. tilladelse til, at ordblinde må anvende ordforslagsprogrammer ved prøven i retskrivning, er blevet fast procedure (§12.1, Bilag 2).

Bemærk, at skoler har deadline for bestilling af særligt fremstillet materiale til prøver under særlige vilkår samtidig med tilmelding til folkeskolens prøver, dvs.:

1. oktober forud for prøvetermin december/januar
1. december forud for prøvetermin maj/juni

  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet