Julehilsen

Kære alle,

Vores forening er inde i en positiv udvikling, medlemsfremgangen fortsætter og økonomien er i bedring.Dette skyldes bl.a. den store indsats fra alle de frivillige rundt omkring i landet, og den store opbakning vi møder hos vores medlemmer og samarbejdspartnere.

Vi har i 2017 blandt andet arbejdet med at implementere et nyt økonomisystem, med visioner og fremtidsplaner for foreningen. Dette arbejde vil bestyrelsen fortsætte med i 2018.

Vores to medarbejdere på sekretariatet gør en kæmpe indsats for at følge med. Men tilgangen af de mange nye medlemmer har gjort det svært for dem. Heldigvis er der stor forståelse for situationen fra de fleste.
Som følge af presset har vi i hovedbestyrelsen besluttet at udvide medarbejderstaben i 2018 med en ny medarbejder. Stillingsprofilen er ikke helt på plads endnu, men vi forventer at dette arbejde er afsluttet i midten af januar måned, hvorefter vi går i gang med ansættelsesproceduren. Vi håber, at vi i løbet af 1. halvår kan have ansættelsen af en ny medarbejder på plads.

Vi er glade for, at der er kommet øget fokus på ordblindhed hos børn og voksne i 2017. Indsatsen på grundskoleområdet er blevet bedre de sidste par år, men målet er endnu ikke nået. Dette kan vi se på forældrehenvendelser til de frivillige rådgivere og antallet af sager i Klagenævnet. Vi har gennem nyhedsbreve, kontakter til pressen, dialog med politikerne, gennem arbejdet i de forskellige udvalg og deltagelse i messer gjort opmærksom på udfordringer på hele ordblindeområdet. Heldigvis mærker vi stor forståelse, opbakning og medvirken til, at forholdene for ordblinde bliver forbedret.

Jeg vil med disse ord sige tak for indsatsen og samarbejdet i 2017.

I ønskes alle en glædelig jul samt et rigtig godt nytår.

Med venlige julehilsner

Mogens Schmidt
Formand Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark


  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet