Generalforsamling i Nordsjællands-kredsen 2017

Kære medlemmer,

Vi er glade for at kunne invitere til generalforsamlingen

Tid: Mandag d. 27. februar 2017

Kl.: 19.00

Sted: AOF Hillerød, Milnersvej 35, 3400 Hillerød


I år har vi inviteret Line Leth Jørgensen til at give et oplæg om forældrenetværk. Det er vigtigt at skole og forældre kan have et godt samarbejde og en positiv dialog.

Line har sin egen blog, som mange forældre kender fra facebook.
http://www.lineleth.dk/blog

Ordblindeforeningen i Nordsjælland vil i det kommende år hjælpe til med at etablere et forældrenetværk, hvor det ønskes.

Vi håber, at se rigtig mange af vore medlemmer til generalforsamlingen, som vi regner med slutter kl. ca. 21.00.


Med venlig hilsen

Janne Sabroe
Formand for Ordblinde – Dysleksiforeningen
i Danmark kreds Nordsjælland


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning v/ Janne Sabroe

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse v/ Maj Mortensen

5. Valg af revisor Vivi Skaarup ønsker genvalg

6. Valg til bestyrelsen
På valg er: Formand Janne Sabroe ønsker genvalg
Maj Mortensen ønsker genvalg
Vivi Kolding Skaarup ønsker genvalg

7. Valg af suppleanter

8. Indkomne forslag fra medlemmer

9. Evt.


Se invitationen her  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet