Indkaldelse til generalforsamling Kreds Nordjylland 2017

Sted: AOF, Mylius Erichsens Vej 1
9210 Aalborg Øst (kantinen)

Hvornår: 20. marts 2017, kl. 19.00.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af formandens beretning til godkendelse.

3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen,
vælges for 2 år.
På valg er: Svend Jensen
Inger Pihl
Ny formand

6. Valg af bestyrelsessuppleanter,
vælges for 1 år.
Suppleanter:
Ellinor Larsen
Lise Holmgaard
Lene Aagaard

7. Valg af revisor, vælges for 1 år.
Revisor: Erik Olsson

8. Eventuelt.

pbv.
Jytte Ebdrup

Vi forventer at afslutte generalforsamlingen kl. ca. 21.00.

  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet