Ordblindeforeningen Midtsjælland afholder ordinær Generalforsamling d. 28. februar 2017 Kl. 18:00

Kære medlemmer,

Vi inviterer til foredrag og generalforsamling.

Sted: Hos Lokalbus, Sandvadsvej 15B,1. sal.(der er ikke elevator) 4600 Køge


Kl.18.00 kommer Martin Schlegel Richardt, IT- og læsekonsulent på VUC Roskilde og fortæller om ordblindhed, digitale hjælpemidler, undervisningen på VUC og hvordan man får SPS-støtte.

Kl. 19.00 byder foreningen på en let anretning, derfor tilmelding nødvendig på mail eller telefon.

Kl. 19.30 er der Generalforsamling

Dagsorden

1 Valg af dirigent.
2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
3 Landsformand Erik K. Rasmussen fortæller om de nye politiske tiltag som foregår.
4 Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
5 Orientering om det indeværende års budget.
6 Behandling af indkomne forslag.
7 Valg / genvalg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer.
8 Forslag: Navneændring til evt. Roskilde lokalforening
9 Eventuelt.

På grund af en let anretning er der tilmelding inden den 22. feb.
susch.thorsager@gmail.com eller til Erik på tlf. 30 31 40 34.

Med venlig hilsen Midtsjællands Bestyrelse

  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet