Indbydelse til Generalforsamling i Ordblindeforeningen kreds Fyn

Det vil glæde os at se dig/Jer til generalforsamling:

Dato: Mandag den. 6. marts 2017
Kl. 19.00
Sted: Kivsmosevej 10, 5690 Tommerup

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af evt. indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Svar må gerne gives på SMS eller mail til formand: Lene Roholt Baasch mob. 2673 1687
mail: lenerbj@hotmail.com

Venlig hilsen.
Bestyrelsen for kreds Fyn


  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet