Årsberetning DU-Dysleksi Ungdom 2017:

Nye Grænser:
Dysleksi Ungdom deltog i år på moderforeningens årsmøde, hvor vi havde indsendt et forslag om at vores aldersgrænse skulle rykkes fra 25 til 30 år. Forslaget kom på baggrund af b.la. vores medlemskab i SUMH hvor de fleste andre handicaporganisationers aldersgrænse går til 30 år.
Ved generalforsamlingen blev det dermed vedtaget at aldersgrænsen skulle rykkes til 30 år. Det blev også vedtaget at DU medlemmer er stemmeberettiget ved Ordblindeforeningens generelforsamling. Her blev vores vedtægter også stemt igennem.

Lejr:


DU blev i år opfordret til af moderforeningen at holde teenlejr, denne lejr løb af staben d. 29/9 - 1/10 2017. Det var en stor succes, og det blev et dejlig socialt arrangement hvor børnene fik sparret meget med hinanden og fik nogle nye gode relationer. Vi glæder os også til d. 27/10-29/10, hvor vi igen afholder Ungelejr.

Merchandise og nyt logo:


Vi har været til et møde med vores formand for moderforeningen Mogens Smith, hvor vi talte om Merchandise (reklame ting) til både DU og moderforeningen. Ved mødet deltog også et firma der designer merchandise. Dette firma ville gerne ud fra vores tidligere forslag og designs af logo fremstille et logo, som er det vi nu bruger. Derudover har vi fået designet foldere, 2 roll-ups til når vi er på messer/stande og 500 par solbriller som kan uddeles ved messer og andet.

SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap) arrangementer:


DUs bestyrelse har i år deltaget i flere af SUMHs arrangementer. Det har b.la været ved deres generalforsamling hvor Emma Sabroe og Rasmus Madsen deltog og Julie Riisby og Rikke Riisby har været med til at lave tilgængelighedstjek på ungdommens folkemøde.

DU’s medlemmer har repræsenteret foreningen ved flere lejligheder:

Julie Riisby vores formand i DU har i år været så heldig at komme både i TV2 nyhederne, hvor det handlede om uddannelse og ordblindhed. Julie Riisby har også været med i en artikel i Eurowoman, som også handlede om uddannelse og ordblindhed. Julie Riisby har været ude på nogle skoler og holde foredrag i forbindelse med at Assens kommune har sat fokus på ordblindhed. Derudover har flere øvrige medlemmer fra bestyrelsen også være interviewet til forskellige medier.

Messer:

Vi har også i bestyrelsen i DU, deltaget i diverse messer om uddannelse og ordblindhed.
Julie Riisby og Emma Sabroe har deltaget i Hillerøds uddannelsesmesse.


  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet