Indbydelse til foredrag og generalforsamling

Ordblindeforeningen, StorKbh. Kreds inviterer medlemmer og andre interesserede i ordblindhed til foredrag:

Torsdag den. 2. februar kl. 18.00 til ca. 19:30
Sted: KU.BE kulturhuset på Frederiksberg: http://kube.frederiksberg.dk/
Adressen er Dirch Passers Allé 4 2000 Frederiksberg - få minutter fra Flintholm station.

Foredragsholder er Juliane Øhlenschlæger. Juliane er til daglig afdelingsleder for læseklasserækken på Blågård skole, og hun vil fortælle om undervisningsmetoder og -resultater dér. Desuden vil hun fortælle om Kompetencecenter for Børn med Læse- og Skrivevanskeligheder på Blågårds Skole, og de muligheder der er dér. https://mitbuf.kk.dk/artikel/kompetence-centrene
Der vil naturligvis blive mulighed for at stille spørgsmål derefter.

Bagefter, fra kl. 19:30 til senest 21:00 holder StorKbh. Kreds desuden ordinær generalforsamling for medlemmer af kredsen.

Programmet er som følger:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2016 og budget 2017 godkendelse
4. Valg til bestyrelsen, på valg er:
Næstformand Morten Bølling Jørgensen ønsker ikke at genopstille
Kasserer Marianne Boysen ønsker at genopstille
2 bestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter
1 revisor
5. Eventuelt, herunder forslag

Af hensyn til bestilling af kaffe/the og kage m.v. skal tilmelding senest tirsdag 31. januar 2017 foretages til:

Birte Jensen
Formand, Kbh. kreds, Ordblindeforeningen
Tlf.: 31340028
Mail: ordblind.kbh@gmail.com

Der er nu lukket for tilmelding til Teenlej 2017

Kære medlemmer,

Der er nu lukket for tilmelding til Teenlejr 2017.

Dem der har tilmeldt sig hører nærmere fra os.

Rigtig god weekend.


  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet