Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

21. januar 2015 kl. 19.00 21.00
Hovedstadens Ordblindeskole
Trondhjems Plads 4
2100 København Ø.
(mødelokalet i kælderen nedgang på hjørnet af Østbanegade og Trondhjems Plads)


Dagsorden til generalforsamlingen:
1. Velkomst og valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Orientering om det nuværende års budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand, bestyrelse ( tre for to år, en for et år) og suppleanter.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt


Med venlig hilsen
Bestyrelsen


  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet