Kontakt
Søg
Sitemap
Læs teksten op
Print siden
Links
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
The Danish Dyslexia Association
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88
Mail: kontor@ordblind.org

CVR: 16741302

Hjælpemidler

Her finder du råd og viden om hjælpemidler til mennesker med ordblindhed / dysleksi.


Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller nu gratis it-værktøjer til rådighed via dette link:

http://ams.dk/da/It/Borger-og-virkersomhedsvendt-it/Digitale-hjaelpevaerktoejer.aspx