DUKH
Kontakt
Søg
Sitemap
Læs teksten op
Print siden
Links
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
The Danish Dyslexia Association
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88
Mail: kontor@ordblind.org

CVR: 16741302

DUKH

- den uvildige konsulentordning på handicapområdet

Hvad er DUKH?
DUKH står for Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet.
Vi er en selvejende institution, der hører under Socialministeriet.
Vi skal arbejde på at styrke retssikkerheden for borgere med handicap. Det gør vi ved at rådgive i enkeltsager mellem en borger med handicap og en myndighed, typisk en kommune.
Vi kan give råd om regler, sagsbehandling, klageveje og klagemuligheder samt om opgave-og ansvarsfordelingen inden for det offentlige. I nogle tilfælde går vi dybere ind i en sag, holder møder med kommunen og borgeren og søger at få løst op for sagen.

Uvildighed - et centralt begreb
At vi er uvildige betyder at vi ikke tager parti i sagen.
Kort sagt betyder det, at vi ikke kan, må eller vil tage part i de sager, vi inddrages i. Det skal sikre, at vi til enhver tid arbejder på at styrke samarbejdet mellem borgeren og kommunen.
Vi kan derfor heller ikke agere som bisidder eller repræsentant for en borger - eller for en myndighed. Vi vil altid stræbe efter at rådgive begge parter om hvordan samarbejdet bedst kommer til at virke.

Generel rådgivning
Vi yder også generel rådgivning – hvis man har spørgsmål om denne eller hin paragraf eller praksis, kan man komme til os – hvad enten man er borger, organisation eller myndighed. Endelig skal vi oplyse og informere gennem artikler, pjecer, hjemmeside, seminarer og så videre.

Hvad kan du bruge os til?
Hvis du har et handicap og er i tvivl om dine rettigheder i forhold til myndighederne, kan du kontakte os og få gratis rådgivning. Du kan også spørge os om klagemuligheder, hvis du har fået en afgørelse i en sag, som du er utilfreds med.

Hvis du er sagsbehandler
Hvis du arbejder som sagsbehandler i en kommune eller et amt, kan du kontakte DUKH og få generel rådgivning i en sag eller professionel sparring om regler og love. Du kan også få os til at holde et fagligt oplæg om retssikkerhed på handicapområdet.

Både borgere og myndigheder kan frit bruge DUKH.
  • Vi kan rådgive og oplyse om lovgivningen for personer med varige funktionsnedsættelser

  • Vi kan oplyse om støttemuligheder for personer med varige funktionsnedsættelser

  • Vi kan hjælpe med til at (gen)skabe dialog mellem en borger og en sagsbehandler

  • Vi kan oplyse om sagsgange, opgavefordeling og ansvarsfordeling inden for det offentlige

Kontakt
Du kan kontakte os telefonisk, pr. brev eller pr. e-mail. Vi vil dog anbefale dig ikke at skrive til os pr. e-mail med henvendelser om sager og lignende, der indeholder personfølsomme oplysninger.

Telefon: 76301930
Adresse: DUKH, Jupitervej 1, 6000 Kolding
E-mail: mail@dukh.dk
Hjemmeside: www.dukh.dk

Telefontider
Mandag 9.00 - 15.00
Tirsdag 9.00 - 15.00
Onsdag 9.00 - 13.00 (kun åben for administrative henvendelser - ingen rådgivning denne dag)
Torsdag 9.00 - 17.00
Fredag 9.00 - 15.00